inloggen 
Twaalfduizend revisies per jaar
De Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten herbergt 24 bedrijven. Samen reviseren ze circa zeventig procent van de aangeboden automatische transmissies. De rest komt op het conto van niet-leden en andere bedrijven. De totale markt in ons land omvat om en nabij de twaalfduizend komplete revisies per jaar. Achtduizend ervan worden geklaard in VNTS-verband. De grootste spelers binnen dit specialisme hebben maximaal dertien procent van de totale markt.


Technische Trainingen
Regelmatig zijn er gastsprekers en in samenwerking met Autodidact loopt nu een twee jaar durende training op het gebied van elektronicadiagnose
Het is noodzakelijk om in groepsverband het kennisniveau te bevorderen. "In de waan van de dag komt bijna niemand er toe om zich in te schrijven voor een training."
Wereldwijd is de VNTS zelfs de enige groepering in de aftermarket die in samenwerking met ZF de transmissiefabriek jaarlijks een cursus van een week organiseert. Laatst zijn medewerkers van ZF Duitsland in Nederland geweest voor een training van vier dagen.
Het echte handwerk
De insteek is dat de VNTS ten dienste staat van de leden, onder meer door seminars te organiseren. Met hetgeen de vereniging aanreikt aan vakkennis moeten de leden zich sterker kunnen profileren. Dat is ons enige doel.
Om toe te kunnen treden, moeten kandidaten voldoen aan een aantal eisen, waaronder uitgebreide praktijkervaring. Dus niet een defecte versnellingsbak uitbouwen en vervangen door een ruilexemplaar, maar de transmissie volledig demonteren, controleren op slijtage, eventueel versleten onderdelen vervangen en weer monteren en testen voor inbouw. Een echt specialisme.
  V.N.T.S. Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten